Interim produktionschef til mindre møbelbearbejdningsvirksomhed, 9-12 mdr. - trekantsområdet

Interim produktionschef til mindre møbelbearbejdningsvirksomhed, 9-12 mdr. - trekantsområdet

Virksomheden der både har produktion i DK og Polen ønsker tilknyttet en produktionschef der kan tilrettelægge og effektiviserer produktionen til næste niveau.

Det er et ”must” at du har kendskab til produktion i det tideligere Østeuropa.

Referencerammen vil være til CEO.

Ansvarsomåder:
Driftansvarlig for produktionsfaciliteter i DK og Polen
Kvalitet
Produktionsplanlægning
Disponering af materialer
Teknik og PTA

Nøgleopgaver:
Daglig ledelse – herunder planlægning, produktionsstyring, disponering af materialer og kvalitetssikring – samt overordnet ledelse af fabrik i Polen
Etablering og implementering af fremtidig produktionsstruktur
Efterkalkulation på produktioner samt opfølgning på relevante nøgletal
Identifikation og implementering af løbende forbedringer
Implementering af kvalitetsstyringsprocesser
Indkøring af nye produkter i produktionen

Succes kriterier:
  • Synlig og involverende ledelsesstil. Kan sætte sig i respekt
  • Kritisk ift. arbejdsgange og processer, og i stand til at skabe synlige forbedringer
  • Forandringsvillig og forbedringsorienteret
  • Nysgerrig, proaktiv og samarbejdende adfærd
  • I stand til at levere og formidle KPI’er og analyser/beslutningsgrundlag

Øvrige forhold:
Rejsedage, primært til Polen, forventes i niveauet 60 dage årligt.

Kontakt:
Hvis denne stilling har din interesse, bedes du venligst besvare denne e-mail senest fredag den 18. maj.Du er også velkommen til at videreformidle jobbet til relevante personer i dit personlige netværk.

På forhånd tak for hjælpen


Med venlig hilsen/Yours sincerely
Torben Hvashøj
Direktør & Partner

Viengevej 100, DK-8240 Risskov, 
Vestagervej 1, DK-2100 København Ø
Mobil:+45 5130 2530 
Tlf.:+45 4333 2780 
Mail: thp@nextt.dk 
Web: www.nextt.dk


< Tilbage