Her har vi samlet et udvalg af de spørgsmål og svar, som vi ofte støder på i vor dialog med kunderne. 


Hvad er Interim Management? 
Interim Management er midlertidig ledelse, der løser en akut eller planlagt opgave i en virksomhed – ofte inden for en kortere periode. 

Hvem er vore Interim Managers og projektledere? 
De er erfarne ledere og konsulenter, der har fokus på løsning af opgaver, og de har bevist deres succes. De er aktive som selvstændige Interim Managers og søger ikke karrierestillinger i traditionel forstand. 

Hvornår kan der være brug for en Interim Manager?
Behovet og ønsket om en Interim Manager eller projektleder kan være forårsaget af forskellige grunde. Det kan handle om: 

  • Projektledelse
  • Forandringsledelse/turn arround
  • Realisering af forretningspotentiale
  • Akut opstået tomrum for ledelse
  • Resultatforbedring

 

På hvilket niveau arbejder Interim Managers og projektledere på?

De fungerer på alle ledelsesniveauer - fra direktion til funktionschefer og projektledere. 

Er det ikke nødvendigt for Interim Manageren og projektlederen at arbejde i virksomheden i flere uger for at få tilstrækkelig indsigt i løsning af opgaven?
Vore Managers er udvalgt og kvalificeret til løsning af netop en konkret opgave ud fra de erfaringer og kompetencer vedkommende har med fra lignende virksomheder og situationer. 

Er en Interim Manager eller projektleder dyrere end en fastansat leder?
Du betaler et aftalt honorar pr. dag eller måned, som indeholder alle lønmodtagerforpligtelser bortset fra rejseomkostning i forbindelse med udførelse af jobbet. Sammenligner man bruttoomkostningen for en permanent leder i en tilsvarende stilling med honoraret til en Interim Manager, vil meromkostningen kun være ca. 20 %. Men så er der heller ikke udlæg til rekruttering og outplacement. 

Hvordan ved jeg, om det er den rigtige person?
Vi vil altid som minimum præsentere dig for to udvalgte og kvalificerede kandidater til løsning af opgaven. Du ved på forhånd, at de er blevet interviewet og fortroligt briefet på opgaven, og at de ofte har udført tilsvarende opgaver for os. Vi har vurderet og udvalgt alle kandidater på baggrund af deres erfaringer, kompetencer og referencer. Der vil være mulighed for at tage reference på den enkelte kandidat. 

Hvordan vil min organisation sige til at  få en midlertidig leder?
Erfaringen viser, at Interim Managers og projektledere bliver rigtig godt modtaget. Det bliver de først og fremmest på grund af deres store kompetence, men også fordi de ikke er emotionelt involverede eller er en del at det i virksomheden. Og så hjælper det faktum, at de er der på aftalt tid også på forståelsen. 

Når nu Interim Managers og projektledere er så gode, hvorfor er de så ikke blevet fristet af en permanent karrierestilling? 
Vore kandidater er selvstændige managers, som har foretaget et aktivt tilvalg om at være Interim Managers og projektledere. De ønsker at være fokuserede på løsning af forskellige opgaver samtidig med den fleksibilitet og personlige udvikling, der følger med. 

Hvad nu hvis jeg ønsker at indgå ansættelsesaftale med en Interim Manager eller en projektleder? 
Det sker fra tid til anden, at kunden og vor managers efter en periode ønsker at fortsætte samarbejdet på en permanent ansættelsesaftale. Det har vi intet imod, da det altid er kundens behov, vi har fokus på. Vi opkræver dog et mindre honorar, når interimperioden er udløbet, og kandidaten er overgået til fastansættelse. 

Hvad sker der, når opgaven er fuldført?
Når kontrakten udløber, vil der ikke være ekstra omkostninger. Vi ser dog efterfølgende et ønske fra nogle kunder, som gerne vil have manageren tilknyttet på ad hoc basis for at følge den fortsatte udvikling af projektet. I disse situationer laver vi en tillægsaftale. 

Hvad sker der, hvis kandidaten ikke lever op til de stillede forventninger?
Det sker uhyre sjældent. Hos Nextt har vi kun oplevet det én gang i alle de år, vi har arbejdet med Interim Management. I en sådan situation er der indarbejdet en garanti i aftalen, der sikrer kunden, at vi stiller en ny kvalificeret kandidat til rådighed uden omkostning. 

Er der en opfølgning på de kandidater, som I har ude?
Nextt Management har en fast procedure i forløbet omkring afholdes af statusmøder, der sikrer, at opgaven bliver løst tilfredsstillende, og at kandidaten er fortrolig med indsatsen. Kandidaten vil altid have Nextt Management som fortrolig backup i de situationer, hvor der kan være tvivl. 

Hvad er forskellen mellem Interim Management og ledelseskonsulenter?
Konsulenter rådgiver og kommer med anbefalinger. Interim Managers rådgiver, kommer med anbefalinger og implementerer dem selv. De er “hands on”- ledere, som er sat i ”spil” til at løse en konkret opgave.

<< retur til #1 in Interim Management