• Maks. 10 dage inden hjælpen er på plads
  • 30 dages tilfredshedsgaranti
  • "No Cure No Pay"

Er din virksomhed lille, stor, dansk/international/global kan vi opfylde behovet for ressourceledelse, midlertidig ledelse, forandringsledelse, kriseledelse og projektledelse, uanset om situationen er planlagt eller det modsatte.

  • Forandringsledelse
  • Kriseledelse
  • Midlertidig ledelse 
  • Projektledelse
  • Specielle projekter


Vi arbejder indenfor alle brancher eksklusiv offentlig administration overalt
i Danmark og internationalt.

Call to Action


Mange virksomheder har fokus på tilpasning, samtidig med at der effektiviseres og udvikles for at kunne imødegå en voksende konkurrence fra et globalt marked, hvor kunderne kræver mere og mere og søger større indflydelse. 

Denne udfordring stiller større krav til virksomhedens ressourceledelse - både strategisk og operationelt. Det at kunne håndtere en uventet forretningsmulighed, at gennemføre nye projekter, at styre forandrings-projekter og at udfylde et ledelsestomrum kan være af afgørende betydning for at nå de resultater man ønsker. 

Det er i disse situationer, at vore nøje udvalgte og prækvalificerede - Interim Managers kan være med til at gøre en effektiv og økonomisk forskel. Det at være konsulent indenfor ledelse som Interim Manager er en disiplin der kræver specielle kompetencer og erfaringer i forhold til traditionel ledelse.  

Samarbejdet på tværs af Nextt giver helt unikke muligheder for at trække på mangeårig erfaring og professionelle kompetencer inden for både Interim, Consulting og Fast Executive Recruitment. I kraft af et veludbygget internationalt netværk - SeniorManagementWorldwide - er Nextt operationsdygtigt langt ud over landets grænser.