Velkommen til Nextt Interim Management som potentiel
kandidat

Hos Nextt Management er vi altid interesseret i at have kontakt til kvalificerede Interim Managers, som har opnået bred erfaring fra forskellige funktioner og brancher.

De forventninger og krav, som vore kunder har til Nextt Management kræver, at vi udelukkende arbejder med ledere, som allerede har erfaring med Interim Management.

Den typiske profil for interimlederen i vores netværk er:

 • Har stor erfaring og kompetence inden for sit arbejdsområde 
 • Har fungeret i flere organisationer som adm. direktør, fagdirektør, funktionschef eller projektleder 
 • Har med sin lederstil opnået synlige og positive resultater 
 • Har tidligere fungeret som Interim Manager og /eller er selvstændig via eget firma 
Falder du inden for rammerne af disse krav, er du meget velkommen til at udfylde kontaktformularen og vedlægge et kort CV. Har du spørgsmål kan du kontakte Torben Hvashøj på 5130 2530 eller mail: thp@nextt.dk 

PS: I Nextt arbejder vi konstant på at styrke formidlingen og salget af vores ydelser. Så kunne du have interesse i at fungere som Business Partner, er vi også interesseret i at høre fra dig. 

Når vi har modtaget dit CV, vil vi gennemgå det fremsendte og evt. aftale et møde, hvor vi kan afstemme hinandens forventninger til et samarbejde.FAQ
Hvad er Interim Management?
Det er, at gøre brug af en ekstern erfaren leder med kompetence såsom adm. direktør, direktør, funktionschef, projektleder eller managementkonsulent i forbindelse med løsning af opgaver, hvor tid og resultater er af afgørende betydning.

Hvornår bruger virksomhederne interimledere?
Primært i tilfælde hvor en virksomhed har et latent behov for akut indsats og ledelse. Interimledernes fokus på resultater, stor erfaring, eksterne kompetencer og handlingsorientering tilfører opgaven høj kvalitet og nytænkning. Desuden udfører interimlederen opgaven til en lavere omkostning end managementkonsulenter.

Hvor lang tid kan jeg forvente en interim periode er?
Den vil typisk være fra 6 til 9 måneder med mulighed for forlængelse, hvis kunde og kandidat er enige herom. Men den kan også være på få uger og helt op til 13 mdr., som er den længste periode, vi har erfaring med.

Hvad skal jeg gøre for at blive Interim Manager?
Du skal som udgangspunkt være selvstændig med eget firma. Er du i en fase, hvor du overvejer at blive Interim Manager, er du velkommen til at kontakte direktør Torben Hvashøj, som vil kunne rådgive dig omkring perspektiverne ved et karriereskifte.

Hvordan skal mit CV/kompetenceprofil præsenteres?
Måden dit CV/kompetenceprofil er opbygget på er meget vigtig i forhold til at kunne komme i betragtning som Interim Manager. Vi anbefaler, at CV'et ikke fylder mere end 3 sider med fokus på kompetence og erfaring. Det skal som minimum indeholde de positioner og de interim opgaver, du har haft inden for de seneste fem år med beskrivelse af ansvar og resultater. De opgaver og projekter, som har været med karakter af forandringsprojekter, turn arounds og projektledelse, skal fremhæves. Personlige interesser og familiære forhold er i denne sammenhæng mindre relevant. Bliver du udvalgt som kandidat til en konkret opgave, vil du som oftest bleve bedt om at udfærdige et følgebrev, der er målrettet til virksomheden/situationen.

Hvad sker der, når jeg fremsender mit CV/kompetenceprofil til Nextt Management?
Når vi har modtaget dit CV/kompetenceprofil, vil vi gennemgå det for eventuelt senere at kunne tilbyde dig en personlig samtale. Samtalen vil være udslagsgivende for, om vi skal indlede et samarbejde ved en registrering i vort Interim Management netværk.
Hvad sker der, når vi får til opgave at besætte en interim stilling?
Vi udsender en e-mail til kandidatbasen indeholdende de faktuelle betingelser og en kort beskrivelse af opgaveindhold. Kandidaterne har så mulighed for at vurdere om interim opgaven har interesse og passer ind i den enkeltes timing. Ud fra de tilkendegivelser, vi får - og som regel med meget kort varsel - udvælger vi et antal kandidater til et personligt briefingmøde, hvor virksomheden, opgaveindhold og betingelser bliver gennemgået i fortrolighed. Vi vil altid som minimum præsentere to kandidater over for kunden. Når du er blevet præsenteret som kandidat, vil kunden som regel beslutte sig direkte i forlængelse heraf.

Hvad gør Nextt Management for dig som kandidat?
Nextt Management er aktive i markedet og igangsætter en del aktiviteter for at være synlige. Vi arbejder med PR og markedsføring på følgende områder:

 • Annoncer i Børsen Executive 
 • Website 
 • PR i dagspressen, fagblade og elektroniske medier 
 • Netværker 
 • Samarbejdsaftaler 
 • Foredrag/seminar 
 • Mail kampagner 
 • Canvass 

Samtidig med at du udfylder vedlagte skema og indsender accpeterer du også vedlagte Code of Conduct.
Tryk: Code of Conduct 

* Skal udfyldes


Interim management
Bestyrelseskandidat

Captcha Image<< retur til #1 in Interim Management