Med Interim Management er der en række fordele, du kan drage nytte af:

Fleksibilitet
Det er hurtigt og effektivt, og man er kun bundet til den aftalte periode. Fra første kontakt til kandidaten kan starte på opgaven, går der typisk kun 10 arbejdsdage. 

Strategisk bidrag
En Interim Manager kan bidrage med kompetencer og erfaringer fra andre og lignede situationer. Interim Manageren optræder i beslutningstagerens rolle i modsætning til  managementkonsulenten, der kun er i rådgiverens rolle. 

Præstationsorientering
En Interim Manager arbejder med succesmål, uden at det er en del af en karriereudvikling. Derfor er manageren heller ikke emotionelt eller  involveret. Vore managers har desuden Nextt Management som back-up i faglig sammenhæng. 

Omkostningseffektivitet
Omkostningen ved en Interim Manager vil være på niveau med en tilsvarende permanent leder, når løn, bonus, feriepenge, pension, forsikring, personalegoder lægges sammen plus ca. 20 %.

Når Nextt Management påtager sig en opgave, stiller vi nogle krav til os selv. Disse krav er grundlæggende i alt, hvad vi foretager os omkring kandidatudvælgelse - nemlig: 

 • Hastigheden hvormed vi kan bringe kvalificerede kandidater i spil
 • Kandidaternes kompetence og personlige egenskaber
 • Kandidater, der kan gøre en forskel
 • At den valgte kandidat kan fuldføre opgaven med succes

Før kandidaterne bliver udvalgt og kvalificeret til opgaven, har der været afholdt individuelle møder, hvor vi lægger særlig vægt på de personlige erfaringer og egenskaber så som:

 • Personlige egenskaber
 • Forandringsvilje og indlevelsesevne
 • Gode kommunikationsevner
 • Gode motivations- og samarbejdsevner
 • Et højt energiniveau
 • Stor ledererfaring
 • Beslutnings- og gennemslagskraft
 • Analytiske evner
 • Commitment til opgaven
 • Målfokusering og erfaring fra lignende opgaver
 • Bevidsthed om og ikke mindst en accept af, at andre skal tage over