• Inden for 24 timer stiller vi en ledelseskonsulent til rådighed for et afklarende møde omkring opgavens indhold
  • På 10 arbejdsdage har vi en Interim Manager klar i din virksomhed
  • Vi gør det til en gennemskuelig og konkurrencedygtig pris
  • Vi arbejder med fortrolighed inden for aftalte rammer
  • Vi giver "Tilfredshedsgaranti" de første 30 dage


De fleste af vore kunder bruger Interim Management, når der er et akut behov. De akutte behov opstår ofte ved opsigelse, turnarounds, generationsskifte, i en krisesituation ved sygdom eller fravær i længere perioder. Men man kan også med fordel bruge Interim Management som en del af en planlagt strategi på udvalgte områder. Interim Managers bliver også brugt i situationer, hvor det er nødvendigt med specialistkompetencer som for eksempel ved vækst, omorganisering eller til gennemførelse af specifikke udviklings- og forandringsprojekter.

<< retur til #1 in Interim Management