Et samarbejde med os er altid baseret på:

 • Tillid og troværdighed kommer først
 • Vi er frie og uafhængige
 • Dyb og bred forretningsforståelse
 • Individuelle pragmatiske løsninger der skaber værdi

Vi adskiller os fra mange andre konsulenthuse ved, at vi
alle har erfaringer og kompetencer fra en lederkarriere og som managementkonsulenter. 

Vi er specialister indenfor områderne:
 • Forandringsledelse
 • Projektledelse
 • Porteføljeledelse
 • IT Management
 • CFO Services
 • Kapitalfremskaffelse
 • Strategi

Erfaringen er hentet i mellemstore, store og globale virksomheder dækkende alle funktionsområder og mange forskellige brancher.

Vi er stærke på forretningsforståelsen samtidig med, at vi også er teoretisk velfunderet og certificeret på flere områder.
     
Samarbejdet på tværs af Nextt giver helt unikke muligheder for at trække på mangeårige erfaringer og professionelle kompetencer inden for både Interim, Consulting og Fast Executive Recruitment. Hertil kommer et veludbygget internationalt netværk - SeniorManagementWorldwide.
Vi byder dig velkommen til et konstruktivt samarbejde omkring værdiskabelse.