Hvordan udvælger vi de bedste kandidater til opgaven?

Nøglen til en succesrig Interim Management løsning er vor forståelse af de ledelsesmæssige udfordringer, der findes i den enkelte virksomhed. Samtidig udvælger vi nøje de kandidater, der passer til opgaven i forståelse og fortrolighed parterne imellem. 
 
Nextt Interim Management har en udvælgelsesmetode, der sikrer, at kun de bedste kandidater bliver præsenteret for virksomheden. Der vil typisk blive udvalgt minimum to kandidater, som kunden har mulighed for at vælge imellem. 

Inden vi præsenterer kandidaterne for kunden, er kandidaterne: 

  • Interviewet og fundet egnet til opgaven
  • Opdateret på opgavens indhold
  • Parate til at påtage sig opgaven med kort varsel
  • Med baggrund i vort Interim Management ledernetværk vil proceduren fra kundekontakt, til kandidaten kan påbegynde sit arbejde typisk være 10 arbejdsdage.


På præsentationsmødet vil kunden have mulighed for at interviewe kandidaten i forhold til opgaven og de personlige egenskaber samt give en uddybning af interimopgaven. Normalt vil der herefter være grundlag for at kunne træffe en beslutning om, hvilken kandidat der skal løse opgaven. 

Når beslutningen er truffet, sørger vi for, at alle nødvendige aftaler kommer på plads, og at kandidaten påbegynder opgaven inden for de aftalte rammevilkår.